Zabranjeno je postavljanje duplih oglasa!

Oglas sa istim tekstom postavite samo jednom. Duplirane oglase administrator portala e-oglasi  obrisaće iz baze i samo jedan oglas ostaće objavljen.

Kada oglas istekne, u Vašem kontrolnom panelu pojaviće se u delu Moji Istekli Oglasi pa klikom na dugme Obnovi Oglas možete  aktivirati isti oglas (prilikom ponovnog aktiviranja ako je potrebno možete napraviti izmene u oglasu).

U koliko ste pomislili da duplim oglasima možete ostvariti veće prihode i poboljšati svoju prodaju, grešite.
Postavljanje duplih oglasa je negativno po njihov rang kod internet pretraživača.
Morate obratiti pažnju i ne smete dozvoliti sebi da sami radite protiv sebe.

Duple oglase internet pretraživači „ne vole“ i identifikuju ih i uklanjaju iz svoje indeksirane baze (ne prikazuju ih kao rezultat pretrage), a to za Vas kao oglašivača znači da ste ostali uskraćeni za veliki broj pregleda od strane kupaca koji preko pretraživača traže proizvod koji Vi nudite.

Ako imate više sličnih proizvoda, menjajte tekst oglasa kako ne bi došli u situaciju da Vaši oglasi za različite proizvode budu ocenjeni od strane internet pretraživača kao dupli i samim tim uklonjeni iz prikazivanja u rezultatima pretrage.

Ne dozvolite da Vaš oglas bude negativno ocenjen!

 

P.S.
Jedan od korisnika postavio je više „istih“ oglasa sa različitim naslovom, fotografijom i opisom.
link