Od 01. juna emituje se reklamni džingl na dve internet radio stanice.
Medijski sponzori su Radio Zlatibor i M Radio.

Reklamu izradio Reklamdžija studio za produkciju radio reklama.

Naša reklama radi za Vas!

mp3 file